• /´daiəfræm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màng chắn, màng ngăn
  (giải phẫu) cơ hoành
  Như Dutch cap

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  màng bơm

  Hóa học & vật liệu

  màng điafam

  Toán & tin

  điafram

  Vật lý

  cữ chặn F

  Xây dựng

  tường phân cách
  stone wall diaphragm
  tường phân cách bằng đá

  Y học

  cơ hoành

  Điện

  cửa tiết lưu

  Điện lạnh

  điapham
  capacitive diaphragm
  điapham dung tính
  resonant diaphragm
  điapham cộng hưởng
  segment diaphragm
  điapham phân đoạn
  standardized ring chamber diaphragm
  điapham buồng tròn chuẩn hóa
  màng (ngăn)
  diaphragm chamber
  buồng màng ngăn

  Điện

  vành tiết lưu

  Kỹ thuật chung

  khẩu độ
  dầm ngang
  end diaphragm
  dầm ngang đầu nhịp
  intermediate diaphragm
  dầm ngang trong nhịp
  màn chắn
  diaphragm dam
  đập có màn chắn
  impervious diaphragm
  màn chắn kín nước
  màn chống thấm
  shallow diaphragm
  màn chống thấm nông
  màng chắn

  Giải thích VN: Màng kim loại mỏng hoặc vải đã biến chế có thể bị uốn cong khi có áp suất hoặc chân không như màng bơm chân không của máy hút không khí hay màng bơm nhiên liệu.

  diaphragm dam
  đập có màng chắn
  diaphragm gauge
  dụng cụ đo sử dụng màng chắn
  diaphragm valve
  van màng chắn
  diaphragm valve
  van sử dụng màng chắn
  front diaphragm
  màng chắn phía trước
  pump, diaphragm
  bơm có màng chắn
  revolving diaphragm
  màng chắn xoay
  màng ngăn
  closed diaphragm
  màng ngăn kín
  diaphragm cell
  tế bào màng ngăn
  diaphragm chamber
  buồng màng ngăn
  diaphragm pump
  bơm có màng ngăn
  diaphragm pump
  bơm màng ngăn
  diaphragm valve
  van màng ngăn
  electrolytic diaphragm
  màng ngăn điện phân
  Gibbs diaphragm cell
  khoang có màng ngăn Gibbs
  Hooker diaphragm cell
  khoang có màng ngăn Hooker
  Nelson diaphragm cell
  màng ngăn Nelson
  one diaphragm
  màng ngăn hình nón
  piston diaphragm
  màng ngăn piston (bộ chế hòa khí Stromberg)
  slit diaphragm
  màng ngăn khe
  màng mỏng

  Giải thích VN: Màng kim loại mỏng hoặc vải đã biến chế có thể bị uốn cong khi có áp suất hoặc chân không như màng bơm chân không của máy hút không khí hay màng bơm nhiên liệu.

  brake diaphragm
  màng mỏng van hãm
  diaphragm draught gauge
  chân không kế màng mỏng
  diaphragm gauge
  áp kế màng mỏng
  diaphragm-type manometer
  áp kế màng mỏng
  tường
  arch diaphragm
  tường lõi dạng vòm
  butt diaphragm
  tường ngăn hồi
  diaphragm arch
  cuốn có tường ngăn
  diaphragm of rigidity
  tường (tăng) cứng
  diaphragm plate
  tấm tường ngăn
  latticed diaphragm
  tường ngăn mắt cáo
  solid diaphragm
  tường ngăn đặc
  stone wall diaphragm
  tường phân cách bằng đá
  stone wall diaphragm
  tường lõi bằng đá
  supporting diaphragm
  tường chống
  supporting diaphragm
  tường trụ
  tường ngăn
  butt diaphragm
  tường ngăn hồi
  diaphragm arch
  cuốn có tường ngăn
  diaphragm plate
  tấm tường ngăn
  latticed diaphragm
  tường ngăn mắt cáo
  solid diaphragm
  tường ngăn đặc
  vách (ngăn)
  deep, rigid end diaphragm
  vách ngăn cứng đầu dầm
  dividing diaphragm
  vách ngăn chia
  horizontal diaphragm
  vách ngăn nằm ngang
  impervious diaphragm
  vách ngăn chống thấm
  watertight diaphragm
  vách ngăn không thấm nước
  vách cứng
  concrete diaphragm
  vách cứng bê tông
  vách ngăn
  deep, rigid end diaphragm
  vách ngăn cứng đầu dầm
  dividing diaphragm
  vách ngăn chia
  horizontal diaphragm
  vách ngăn nằm ngang
  impervious diaphragm
  vách ngăn chống thấm
  watertight diaphragm
  vách ngăn không thấm nước

  Địa chất

  màng, màng ngăn, diafram

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X