• /´ɛəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho thoáng khí
  Sự hong gió, sự hong khô, sự phơi khô
  to give an airing to
  hong khô, hong gió
  Sự dạo mát, sự hóng mát, sự hóng gió
  to take (go for) an airing
  đi hóng mát, dạo mát
  (thông tục) sự phô bày, sự phô trương
  It's time to give your English an airing
  Bây giờ là lúc anh có thể trổ tài tiếng Anh của anh ra đây

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự phơi gió

  Kinh tế

  sự thông khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X