• /æl´bi:dou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) anbeđô, suất phân chiếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  anbedo
  suất phân chiếu
  suất phản chiếu

  Y học

  sự trắng

  Điện lạnh

  anbeđo
  apparent albedo
  anbeđo biểu kiến

  Kinh tế

  anbeđô
  suất phân chiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X