• /¸æmbi´poulə/

  Kỹ thuật chung

  lưỡng cực
  ambipolar diffusion
  khuếch tán lưỡng cực
  ambipolar potential
  thế gần lưỡng cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X