• /di'fju:ʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truyền tin; sự truyền bá; sự phổ biến
  Sự khuếch tán ánh sáng
  Sự rườm rà, sự dài dòng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tán xạ, sự khuếch tán

  Y học

  sự tỏa lan

  Kỹ thuật chung

  khuếch tán
  absorption diffusion refrigerator
  tủ lạnh hấp thụ khuếch tán
  air diffusion
  khuếch tán không khí
  air diffusion
  sự khuếch tán không khí
  air diffusion equipment
  thiết bị khuếch tán không khí
  air flow diffusion
  khuếch tán dòng không khí
  ambipolar diffusion
  khuếch tán lưỡng cực
  ammonia vapour diffusion
  khuếch tán hơi amoniac
  ammonia vapour diffusion
  sự khuếch tán hơi amoniac
  back diffusion
  sự khuếch tán ngược
  back diffusion loss
  tổn thất do khuếch tán ngược
  Bohm diffusion
  sự khuếch tán Bohm
  capillary diffusion
  sự khuếch tán mao dẫn
  chemical diffusion
  khuếch tán hóa học
  coefficient of diffusion
  hệ số khuếch tán
  coefficient of diffusion
  hệ số khuếch tần
  collisional diffusion
  khuếch tán do va chạm
  concentration diffusion
  khuếch tán (theo) nồng độ
  convective diffusion
  khuếch tán đối lưu
  countercurrent diffusion plant
  thiết bị khuếch tán dòng ngược
  deep diffusion
  sự khuếch tán sâu
  diffusion (ofsound)
  sự khuếch tán (âm)
  diffusion across the magnetic field
  sự khuếch tán qua từ trường
  diffusion annealing
  sự ram khuếch tán
  diffusion annealing
  sự ủ khuếch tán
  diffusion apparatus
  hộp khuếch tán
  diffusion apparatus
  máy khuếch tán
  diffusion area
  vùng khuếch tán
  diffusion barrier
  vành khuếch tán
  diffusion behavior
  tính khuếch tán
  diffusion block
  khối khuếch tán
  diffusion burner
  mỏ hàn khuếch tán
  diffusion capacitance
  điện dung khuếch tán
  diffusion cell
  buồng khuếch tán
  diffusion cell
  hộp khuếch tán
  diffusion coating
  lớp khuếch tán
  diffusion coefficient
  hệ số khuếch tán
  diffusion constant
  hằng số khuếch tán
  diffusion current
  dòng điện khuếch tán
  diffusion defect
  khuyết tật khuếch tán
  diffusion equation
  phương trình khuếch tán
  diffusion factor
  hệ số khuếch tán
  diffusion field
  trường khuếch tán
  diffusion flame
  ngọn lửa khuếch tán
  diffusion flux
  dòng khuếch tán
  diffusion heat
  nhiệt khuếch tán
  diffusion hygrometer
  dụng cụ đo độ ẩm khuếch tán
  diffusion layer
  lớp khuếch tan
  diffusion length
  độ dài khuếch tán
  diffusion lernel
  nhân khuếch tán
  diffusion oven
  lò khuếch tán
  diffusion process
  quá trình khuếch tán
  diffusion pump
  bơm khuếch tán
  diffusion pump
  bơm khuếch tán ánh sáng
  diffusion pump
  máy bơm khuếch tán
  diffusion rate
  độ khuếch tán
  diffusion rate
  tốc độ khuếch tán
  diffusion resistance
  điện trở khuếch tán
  diffusion resistance
  trở kháng khuếch tán
  diffusion theory
  lý thuyết khuếch tán
  diffusion vacuum pump
  bơm chân không khuếch tán
  diffusion welding
  sự hàn khuếch tán
  diffusion well
  giếng khuếch tán
  double diffusion
  sự khuếch tán kép
  eddy diffusion
  sự khuếch tán xoáy
  Error Diffusion
  khuếch tán lỗi
  Graham's law of diffusion
  định luật khuếch tán Graham
  grain boundary diffusion
  sự khuếch tán qua biên hạt
  heat diffusion
  khuếch tán nhiệt
  heat of diffusion
  nhiệt khuếch tán
  high-vacuum diffusion pump
  bơm khuếch tán chân không cao
  impurity diffusion
  sự khuếch tán tạp chất
  internal diffusion
  khuếch tán bên trong
  intra-particle diffusion
  khuếch tán trong hạt
  lateral diffusion
  sự khuếch tán ngang
  law of gas diffusion
  định luật khuếch tán khí
  light diffusion
  khuếch tán ánh sáng
  light diffusion glass
  kính khuếch tán tia sáng
  line diffusion
  sự khuếch tán dòng
  moisture diffusion
  khuếch tán hơi ẩm
  moisture diffusion
  sự khuếch tán (độ) ẩm
  molecular diffusion
  khuếch tán phân tử
  molecular heat diffusion
  khuếch tán nhiệt phân tử
  oil diffusion pump
  bơm khuếch tán dầu
  p-type diffusion
  sự khuếch tán loại p
  pipe diffusion
  sự khuếch tán theo ống
  selective diffusion
  sự khuếch tán chọn lọc
  self-diffusion
  sự tự khuếch tán
  self-diffusion
  tự khuếch tán
  single diffusion process
  quá trình khuếch tán đơn lẻ
  steam diffusion
  khuếch tán hơi nước
  steam diffusion
  sự khuếch tán hơi nước
  thermal diffusion
  khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion
  sự khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion coefficient
  hệ số khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion constant
  hằng số khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion factor
  hệ số khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion process
  quá trình khuếch tán nhiệt
  thermal diffusion ratio
  tỉ lệ khuếch tán nhiệt
  thermo-diffusion
  sự khuếch tán nhiệt
  turbulent diffusion
  sự khuếch tán độ rối
  turbulent diffusion
  sự khuếch tán rối
  vacancy diffusion
  sự khuếch tán nút khuyết
  vapour diffusion
  sự khuếch tán hơi
  volume diffusion
  sự khuếch tần trong khối
  sự lan rộng
  sự khuếch tán

  Giải thích VN: Sự chuyển động của các hạt tải điện từ vùng có mật độ hạt cao đến vùng có mật độ hạt thấp hơn.

  air diffusion
  sự khuếch tán không khí
  ammonia vapour diffusion
  sự khuếch tán hơi amoniac
  back diffusion
  sự khuếch tán ngược
  Bohm diffusion
  sự khuếch tán Bohm
  capillary diffusion
  sự khuếch tán mao dẫn
  deep diffusion
  sự khuếch tán sâu
  diffusion (ofsound)
  sự khuếch tán (âm)
  diffusion across the magnetic field
  sự khuếch tán qua từ trường
  double diffusion
  sự khuếch tán kép
  eddy diffusion
  sự khuếch tán xoáy
  grain boundary diffusion
  sự khuếch tán qua biên hạt
  impurity diffusion
  sự khuếch tán tạp chất
  lateral diffusion
  sự khuếch tán ngang
  line diffusion
  sự khuếch tán dòng
  moisture diffusion
  sự khuếch tán (độ) ẩm
  p-type diffusion
  sự khuếch tán loại p
  pipe diffusion
  sự khuếch tán theo ống
  selective diffusion
  sự khuếch tán chọn lọc
  steam diffusion
  sự khuếch tán hơi nước
  thermal diffusion
  sự khuếch tán nhiệt
  thermo-diffusion
  sự khuếch tán nhiệt
  turbulent diffusion
  sự khuếch tán độ rối
  turbulent diffusion
  sự khuếch tán rối
  vacancy diffusion
  sự khuếch tán nút khuyết
  vapour diffusion
  sự khuếch tán hơi
  volume diffusion
  sự khuếch tần trong khối
  sự tán xạ

  Kinh tế

  sự khuếch tán
  active diffusion
  sự khuếch tán cưỡng bức
  active diffusion
  sự khuếch tán tích cực

  Địa chất

  sự khuếch tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X