• /´æmi¸lɔid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dạng tinh bột
  amyloid degeneration
  (y học) sự thoái hoá dạng tinh bột

  Danh từ

  Thức ăn dạng tinh bột; chất tựa tinh bột

  Chuyên ngành

  Y học

  dạng tinh bột (một loại glycoprotein giống như tinh bột trong các cơ quan nội tạng trong bệnh thoái hóa dạng tinh bột)

  Kinh tế

  thức ăn tinh bột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X