• /di¸dʒenə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thoái hoá, sự suy đồi; tình trạng thoái hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thóai hóa

  Kỹ thuật chung

  sự suy biến
  sự thoái hóa
  sự thóai hóa
  suy thoái

  Kinh tế

  sự suy biến
  sự thóai hóa
  tình trạng thóai hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X