• (đổi hướng từ Analysing)
  BrE & NAmE /'ænəlaɪz/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Cách viết khác analyze

  Ngoại động từ

  Phân tích
  to analyse a sentence grammatically
  phân tích ngữ pháp một câu văn
  to analyse water
  phân tích nước
  to analyse an issue
  phân tích một vấn đề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân tích (dữ liệu)

  Kỹ thuật chung

  máy phân tích
  circuit analyse
  máy phân tích mạch
  curve analyse
  máy phân tích đường cong
  electronic analyse
  máy phân tích điện tử
  Fourier analyse
  máy phân tích Furie
  fourier analyse
  máy phân tích lửa điện
  phân tích
  circuit analyse
  máy phân tích mạch
  curve analyse
  máy phân tích đường cong
  electronic analyse
  máy phân tích điện tử
  Fourier analyse
  máy phân tích Furie
  fourier analyse
  máy phân tích lửa điện

  Kinh tế

  giải tích
  giải trình
  phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X