• /¸ænimæd´və:t/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( (thường) + on, upon) khiển trách, chỉ trích, phê bình
  to animadvert on someone's behaviour
  khiển trách thái độ của ai

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X