• Xây dựng

  vòm trụ

  Giải thích EN: A ring-shaped barrel vault. Giải thích VN: Một cấu trúc khung vòm hình tròn.

  Kỹ thuật chung

  vòm hình trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X