• /vɔ:lt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) cái nhảy qua (hàng rào, ngựa gỗ...)

  Nội động từ

  Nhảy qua, nhảy tót lên; nhảy sào
  to vault over a gate
  nhảy qua cổng
  to vault into the saddle
  nhảy tót lên yên

  Ngoại động từ

  Nhảy qua

  Danh từ

  Vòm, mái vòm, khung vòm
  the vault of the church
  mái vòm của nhà thờ
  the vault of heaven
  vòm trời
  Hầm (để cất trữ rượu...)
  Hầm mộ
  family vault
  hầm mộ gia đình

  Ngoại động từ

  Xây thành vòm, xây cuốn
  to vault a passage
  xây khung vòm một lối đi
  a vaulted roof
  mái vòm
  Che phủ bằng vòm
  vaulted with fire
  bị lửa phủ kín

  Nội động từ

  Cuốn thành vòm

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòm, trần vòm, mái vòm, khung vòm

  Xây dựng

  cuốn thành vòm
  mái cong dạng vòm
  span of vault
  nhịp mái cong dạng vòm
  vault rib
  sườn mái cong dạng vòm

  Kỹ thuật chung

  cuốn
  coved vault
  vòm cuốn tu viện
  trumpet vault
  mái cuốn
  vault chord
  đai cuốn
  vault structures
  kết cấu cuốn (vòm)
  nhịp cuốn
  hầm
  hầm chứa
  mái vòm

  Giải thích EN: An arched masonry cover, usually forming a ceiling or roof..

  Giải thích VN: Cấu trúc được xây hình vòng cung, thường thấy ở trần hoặc mái nhà.

  vòm
  vòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X