• Thông dụng

  Phó từ

  Không bao lâu nữa; lập tức, tức thì, tức khắc
  ever and anon
  thỉnh thoảng
  Viết tắt
  Nặc danh ( anonymous)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X