• /'evә(r)/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bao giờ; từ trước đến giờ; hàng, từng
  more than ever
  hơn bao giờ hết
  the best story ever heard
  chuyện hay nhất đã từng được nghe
  the greatest thinker ever
  nhà tư tưởng lớn nhất từ trước đến giờ
  Luôn luôn, mãi mãi
  to live for ever
  sống mãi
  ever lasting
  Bất tử
  (thông tục) nhỉ
  what ever does he wants?
  nó muốn cái gì thế nhỉ?
  who ever can it be?
  ai thế nhỉ?
  did you ever?
  có bao giờ anh (nghe chuyện (như) thế, thấy chuyện (như) thế) chưa?
  Thế không?
  ever had anon

  Xem anon

  ever after
  ever since
  Suốt từ đó, mãi mãi từ đó
  ever so
  (thông tục) rất là, thật là, lắm, hết sức
  to be ever so happy
  thật là hạnh phúc
  thank you ever so much
  cảm ơn anh lắm, hết sức cảm ơn anh
  for ever
  or ever and ever
  Mãi mãi
  yours ever
  bạn thân của anh (công thức cuối thư)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X