• /¸ænti´si:dəns/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng ở trước
  Quyền ở trước, quyền được trước, quyền ưu tiên
  (thiên văn học) sự đi ngược

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X