• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chiều rộng lấn đất (của kênh)

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  quyền bay trước (ở sân bay)
  quyền đi qua
  quyền đi trước
  quyền ưu tiên qua đường

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dải đất dành cho đường
  đất không lưu

  Giải thích EN: A deeded portion of land granting easement for a specific purpose, such as overhead power lines or garage access. Also, right-of-way.

  Giải thích VN: Một phần đất dùng cho một mục đích nhất định, như đường dây điện hay lối vào gara. Còn gọi là: right-of-way.

  lộ giới
  quyền có lối đi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  quyền thông hành
  quyền ưu tiên
  quyền đi qua
  quyền địa dịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X