• /¸ænti´ɛəkra:ft/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phòng không
  anti-aircraft gun
  súng phòng không
  anti-aircraft missile
  hoả tiễn phòng không
  an anti-aircraft shelter
  hầm phòng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X