• /gʌn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Súng
  a sporting gun
  súng săn
  Phát đại bác
  a salute of twenty-one guns
  hai mươi mốt phát đại bác chào mừng
  (từ lóng) súng lục
  Người chơi súng thể thao, người chơi súng săn; người đi săn
  (thể dục,thể thao) súng lệnh
  (kỹ thuật) bình sơn xì
  Ống bơm thuốc trừ sâu
  (từ lóng) kẻ cắp, kẻ trộm

  Động từ

  ( + for, after) săn lùng, truy nã
  to gun for (after) a game
  săn thú bằng súng

  Cấu trúc từ

  to blow great guns
  thổi mạnh (gió)
  to give it the gun
  (từ lóng) làm cho khởi động
  Làm cho tăng tốc độ
  to go great guns
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm nhanh và có kết quả tốt
  to spike someone's gums
  đánh bại ai
  son of a gun
  kẻ đáng khinh
  to stand (stick) to one's guns
  giữ vững vị trí (trong chiến đấu); giữ lập trường (trong tranh luận)
  as sure as a gun

  Xem sure

  to jump the gun
  xuất phát trước khi có lệnh
  to gun for somebody
  truy nã ai, đuổi bắt ai
  to gun sb down
  bắn gục, hạ gục

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Súng, ống phun, ống bơm mỡ đặc

  Xây dựng

  súng phun (vữa)

  Điện lạnh

  súng phóng

  Kỹ thuật chung

  búa tán
  máy ép
  máy phun
  ống phun
  súng
  súng phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X