• /´ænti¸bɔdi/

  Thông dụng

  Cách viết khác immuneỵbody

  Danh từ

  Kháng thể

  Chuyên ngành

  Y học

  kháng thể
  anaphylactic antibody
  kháng thể phản vệ
  antigen-antibody reaction
  phản ứng kháng nguyên - kháng thể
  blocking antibody
  kháng thể ức chế
  incomplete antibody
  kháng thể bất toàn, kháng thể không hoàn toàn
  lipoidotropic antibody
  kháng thể hướng lipit
  monoclonal antibody
  kháng thể đơn dòng, kháng thể nhân tạo sản sinh từ một dòng tế bào vì vậy chỉ gồm một kìểu globulin miễn dịch
  VI antibody
  kháng thể Vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X