• BrE & NAmE /,inkəm'pli:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu, chưa đầy đủ
  Chưa hoàn thành, chưa xong

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không hoàn toàn, không hoàn thiện, không đủ

  Cơ - Điện tử

  (adj) không hoàn thiện, không đủ, không hoàntoàn

  Kỹ thuật chung

  không đầy đủ
  incomplete observation
  quan sát không đầy đủ
  không hoàn toàn
  incomplete abortion
  phá thai không hoàn toàn
  incomplete agglutinin
  ngưng kết không hoàn toàn
  incomplete antibody
  kháng thể bất toàn, kháng thể không hoàn toàn
  incomplete combustion
  sự cháy không hoàn toàn
  incomplete fusion
  nóng chảy không hoàn toàn
  incomplete hemianopia
  bán manh không hoàn toàn
  incomplete reaction
  phản ứng không hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X