• /´blɔkiη/

  Hóa học & vật liệu

  sự chán

  Toán & tin

  sự nghẽn mạch
  tạo khối
  blocking factor
  hệ số tạo khối
  input blocking factor
  hệ số tạo khối nhập

  Xây dựng

  gỗ chêm

  Giải thích EN: The use of numerous small wood pieces to fill interstices or spacing joints for reinforcing members. Giải thích VN: Việc dùng các thanh gỗ nhỏ để lấp các kẽ hở hoặc lỗ trống tại các điểm nối.

  sự kết dính vật liệu không mang muốn

  Giải thích EN: The undesirable adhesion of layers of plastic or metallic materials during storage and use. Giải thích VN: Sự kết dính không mong muốn của các lớp vật liệu nhựa hoặc kim loại trong qua trình lưu giữ hoặc sử dụng.

  Y học

  sự phong bế, sự hãm

  Điện tử & viễn thông

  méo tầng khuếch đại
  sự nghẽn
  tắc nghẽn
  external blocking
  sự tắc nghẽn bên ngoài
  terrain blocking factor
  hệ số tắc nghẽn địa hình

  Kỹ thuật chung

  bộ ròng rọc
  cản
  kẹp chặt
  khóa
  blocking lever
  đòn (bẩy) khóa
  blocking mechanism
  cơ cấu khóa chuyển
  blocking period
  thời gian khóa
  blocking screw
  vít khóa truyền
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Receipt (HBUR)
  nhận khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking and Unblocking Sending (HBUS)
  phát khóa và mở nhóm mạch bị hư hỏng phần cứng
  Hardware Failure Oriented Group Blocking Message
  thông báo khóa nhóm vì hư hỏng phần cứng
  khóa liên động
  kiềm chế
  đóng
  blocking mechanism
  cơ cấu đóng đường
  blocking oscillator
  bộ dao động nghẹt
  blocking oscillator
  đèn dao động siêu ghép
  blocking oscillator
  mạch dao động chặn
  blocking protection system
  hệ thống bảo vệ liên động
  blocking ring
  vòng đồng tốc
  blocking section
  đoạn đường sắt bị đóng
  blocking signal
  tín hiệu đóng đường
  tube blocking
  tắc ống do đóng đá
  mắc kẹt
  sự bắt chặt
  sự chặn
  grid blocking
  sự chặn lưới
  internal blocking
  sự chặn trong
  sự chẹn
  sự đóng đường
  sự kẹt
  sự kết giao
  sự kết hợp
  sự khấu giật
  sự khóa liên động
  sự kìm hãm
  sự liên kết
  sự nhóm khối
  OSI blocking
  sự nhóm khối OSI
  sự tắc nghẽn
  external blocking
  sự tắc nghẽn bên ngoài

  Kinh tế

  sự đăng ký nguyên lô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X