• /¸ænti´nɔk/

  Cơ khí & công trình

  chống (kích) nổ

  Hóa học & vật liệu

  chống nổ
  antiknock fuel
  nhiên liệu chống nổ
  antiknock property
  tính chất chống nổ
  antiknock quality
  tính chất chống nổ
  antiknock value
  chỉ số chống nổ

  Xây dựng

  sự chống nổ

  Kỹ thuật chung

  chất chống nổ
  antiknock property
  tính chất chống nổ
  antiknock quality
  tính chất chống nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X