• /´æntipoud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đối lập hoàn toàn, sự tương phản tuyệt đối
  (địa lý,địa chất) ( số nhiều) điểm đối chân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X