• /ˈæntənɪm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Từ trái nghĩa, từ phản nghĩa
  'Good' is the antonym of 'Bad'
  Tốt là từ trái nghĩa của Xấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  synonym

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X