• /´æprə¸beitəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tán thành, đồng ý, chấp thuận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X