• /kə´mendətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khen ngợi, ca ngợi, tán dương; tuyên dương
  Giới thiệu, tiến cử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X