• /´ækwi¸lain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chim ưng; giống chim ưng
  Khoằm
  aquiline nose
  mũi khoằm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X