• Thông dụng

  Thành Ngữ

  arbitration of exchange
  sự quyết định giá hối đoái

  Xem thêm arbitration

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quyết định hối đoái
  tài hoán hối đoái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X