• /´a:mə:d/

  Thông dụng

  Cách viết khác armored

  Tính từ

  Bọc sắt
  armoured car
  xe bọc sắt
  armoured train
  xe lửa bọc sắt
  armoured force
  lực lượng thiết giáp
  armoured concrete
  bê tông cốt sắt
  armoured cow
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) sữa bột

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  được bọc thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X