• /´a:snik/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Asen, thạch tín

  Tính từ + Cách viết khác : ( .arsenical)

  :'senik”l
  (hoá học) Asen
  arsenic acid
  axit asenic

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chất a-xen

  Y học

  có nguyên tố arsen

  Địa chất

  asen, thạch tín

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  chemical , poison

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X