• /ˈpɔɪzən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất độc, thuốc độc (diệt động vật, thực vật)
  slow poison
  chất dùng nhiều có hại
  poison for killing weeds
  chất độc diệt cỏ
  poison gas
  (thuộc ngữ) hơi độc (trong chiến tranh)
  rat poison
  thuốc diệt chuột
  (nghĩa bóng) thuyết độc hại, thuyết đầu độc
  to hate each other like poison
  ghét nhau như đào đất đổ đi
  What's your poison?
  (thông tục) anh uống cái gì nào?

  Ngoại động từ

  Đánh thuốc độc ( ai/cái gì); bỏ thuốc độc, tẩm thuốc độc vào (cái gì)
  Làm hư bằng chất độc hại
  (nghĩa bóng) làm tổn thương (niềm vui, hạnh phúc của ai...); đầu độc, làm đồi bại, làm hư hỏng, hủy hoại (về mặt tinh thần)
  to poison A's mind against B
  nói xấu B cho A nghe để A ghét B

  Chuyên ngành

  Y học

  chất độc
  interphase poison
  chất độc giãn kỳ
  microbial poison
  chất độc vi khuẩn
  poison distribution
  phân bố chất độc
  vascular poison
  chất độc mạch máu

  Kỹ thuật chung

  chất hấp thụ
  nuclear poison
  chất hấp thụ notron

  Kinh tế

  chất độc
  cheese poison
  chất độc ở fomat
  poison-bearing
  có chất độc
  selective poison
  chất độc chọn lọc
  nhiễm độc
  thuốc độc
  poison pill
  viên thuốc độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X