• /a:´tiəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) động mạch
  Chia làm nhiều nhánh
  arterial drainage
  hệ thống dẫn nước chia làm nhiều nhánh
  Chính (đường, trục (giao thông)...)
  arterial railway
  đường sắt chính
  arterial road
  đường chính
  arterial traffic
  sự giao thông trên những con đường chính

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trục giao thông chính

  Kỹ thuật chung

  đường chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X