• /'træfik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi lại, sự giao thông (của xe cộ)
  block in the traffic
  sự tắc nghẽn giao thông
  a traffic accident
  tai nạn giao thông
  Sự chuyển động (của tàu, máy bay theo một tuyến)
  cross-channel traffic
  giao thông vận tải qua biển Măngsơ
  Sự vận tải, sự chuyên chở (hàng hoá, hành khách...)
  Số lượng người, khối lượng hàng hoá (được vận chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng đường bộ, đường sắt, biển và (hàng không))
  Sự buôn bán bất hợp pháp, sự buôn bán bất lương
  the white slave traffic
  buôn nô lệ da trắng
  ( định ngữ) thuộc vận chuyển

  Nội động từ

  Buôn bán (nhất là bất hợp pháp, bất lương)
  drug trafficking
  buôn lậu ma túy
  to traffic in silk
  buôn bán tơ lụa
  to traffic with somebody
  giao dịch buôn bán với ai

  Cấu trúc từ

  to traffic away one's honour
  bán rẻ danh dự

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Vận chuyển đặc biệt nặng

  Cơ - Điện tử

  Sự giao thông, sự vận tải, sự buôn bán, lưulượng giao thông, lưu lượng hàng hóa, (v) buôn bán, đi lại

  Toán & tin

  lưu lượng dữ liệu
  lưu lượng tin
  giao lượng

  Giải thích VN: Khối lượng các thông báo gởi qua một mạng truyền thông.

  giao thông (trên mạng)

  Giải thích VN: Khối lượng các thông báo gởi qua một mạng truyền thông.

  traffic characteristics
  đặc tính của giao thông (trên mạng)
  traffic congestion
  tắc nghẽn giao thông (trên mạng)
  traffic control
  điều khiển giao thông (trên mạng)
  traffic engineering
  kỹ nghệ giao thông (trên mạng)
  traffic flow
  dòng giao thông (trên mạng)
  traffic flow confidentiality
  sự tin cẩn của dòng giao thông (trên mạng)
  traffic management
  quản lý giao thông (trên mạng)
  traffic type
  kiểu giao thông (trên mạng)
  sự lưu thông (dữ liệu)

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng

  Giải thích VN: Khối lượng các thông báo gởi qua một mạng truyền thông.

  ADT-Average Daily Traffic Volume
  lưu lượng xe trung bình ngày
  Air Traffic Control (ATC)
  điều khiển lưu lượng vô tuyến
  Analogue Traffic Channel (ATC)
  kênh lưu lượng tương tự
  average traffic
  lưu lượng trung bình
  burst traffic
  lưu lượng truyền loạt
  bursty traffic
  lưu lượng truyền loạt
  business traffic
  lưu lượng giao dịch
  carrier traffic
  lưu lượng chạy mạng
  Class of Traffic (COT)
  lớp lưu lượng
  Class of Traffic Check (COTC)
  lớp kiểm tra lưu lượng
  Common Traffic Terminal Equipment (CCTE)
  thiết bị đầu cuối lưu lượng chung
  communication traffic
  lưu lượng truyền thông
  data traffic
  lưu lượng dữ liệu
  effective traffic
  lưu lượng hiệu dụng
  electronic traffic
  lưu lượng điện tử
  entering traffic
  lưu lượng vào
  Equivalent Random Traffic (ERT)
  lưu lượng ngẫu nhiên tương đương
  forwarding of traffic
  sự lưu thoát lưu lượng
  Frequency of Optimum Traffic (FOT)
  tần số lưu lượng tối ưu
  handled traffic
  lưu lượng được xử lý
  incoming traffic
  lưu lượng tới
  incoming traffic
  lưu lượng vào
  Integrated Traffic Data Base (Intelsat) (ITDB)
  Cơ sở dữ liệu lưu lượng tổng hợp (Intelsat)
  internal traffic
  lưu lượng bên trong
  internal traffic
  lưu lượng nội địa
  internal traffic
  lưu lượng trong nước
  International Traffic Service Provider (ITSP)
  nhà cung cấp dịch vụ lưu lượng quốc tế
  interrupted traffic flow
  lưu lượng ngắt quãng
  inward traffic
  lưu lượng tới
  inward traffic
  lưu lượng vào
  LAN Traffic Monitor (LTM)
  Bộ giám sát lưu lượng LAN
  line traffic
  lưu lượng đường truyền
  live traffic
  lưu lượng thực
  local traffic
  lưu lượng cục bộ
  local traffic
  lưu lượng nội hạt
  local traffic information
  thông tin lưu lượng cục bộ
  lost traffic
  lưu lượng bị mất
  misrouting of traffic
  sự chuyển sai lạc lưu lượng
  moving traffic
  lưu lượng giao thông
  national traffic
  lưu lượng nội địa
  national traffic
  lưu lượng trong nước
  normal traffic by Morse telegraphy
  lưu lượng chuẩn trong điện báo Morse
  originating traffic
  lưu lượng gửi đi
  outgoing traffic
  lưu lượng gửi đi
  overflow traffic
  lưu lượng tràn
  peak hour traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak load traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak period traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak traffic flow
  lưu lượng cao điểm
  pick-up traffic
  lưu lượng xe tải nhỏ
  pure chance traffic
  lưu lượng ngẫu nhiên thuần túy
  random traffic
  lưu lượng ngẫu nhiên
  random traffic
  lưu lượng tình cờ
  Real time Traffic Flow Measurement (RTFM)
  đo lưu lượng tải thời gian thực
  Selective Traffic Management (STM)
  quản lý lưu lượng có chọn lọc
  signal traffic
  lưu lượng báo hiệu
  Signalling Traffic Flow Control (STFC)
  điều khiển luồng lưu lượng báo hiệu
  Signalling Traffic Flow Control Message (FCM)
  tin báo điều khiển luồng lưu lượng báo hiệu
  Signalling traffic Management (STM)
  quản lý lưu lượng báo hiệu
  signals preparatory to traffic
  tín hiệu chuẩn bị cho lưu lượng
  source traffic
  lưu lượng nguồn
  Start Data Traffic (SDT)
  bắt đầu lưu lượng dữ liệu
  telegraph traffic
  lưu lượng điện báo
  telephone traffic
  lưu lượng điện thoại
  terminating traffic
  lưu lượng đầu cuối
  terminating traffic
  lưu lượng đến kết thúc
  terminating traffic
  lưu lượng xong
  Test/Traffic Management Function (TMF)
  chức năng quản lý đo thử/lưu lượng
  total traffic
  tổng lưu lượng
  traffic analyser
  máy phân tích lưu lượng
  traffic analysis
  phân tích lưu lượng
  traffic analysis detector
  máy dò phân tích lưu lượng
  traffic analyzer
  máy phân tích lưu lượng
  traffic assignment model
  mô hình phân định lưu lượng
  traffic assignment program
  chương trình phân định lưu lượng
  traffic assignment programme
  chương trình phân định lưu lượng
  traffic capacity
  lưu lượng giao thông
  traffic carried
  lưu lượng được thông hành
  Traffic Channel (TCH)
  kênh lưu lượng
  traffic circuit
  mạng lưu lượng
  traffic class indication
  sự chỉ báo phân lớp lưu lượng (thông tin)
  traffic cone
  hình nón lưu lượng (giao thông)
  traffic contract
  cam kết lưu lượng
  traffic control
  sự kiểm soát lưu lượng
  traffic demand
  nhu cầu lưu lượng
  traffic detector
  bộ phát hiện lưu lượng
  traffic diagram
  giản đồ lưu lượng
  traffic distribution
  sự phân bố lưu lượng
  traffic division system
  hệ phân chia lưu lượng
  traffic flow
  lưu lượng giao thông
  traffic flow
  lưu lượng vận chuyển
  traffic information
  thông tin về lưu lượng
  Traffic Management (ATM) (TM)
  quản lý lưu lượng
  Traffic Management Center (TMC)
  trung tâm quản lý lưu lượng
  Traffic Management Sub-Working Group (TMSWG)
  phân nhóm công tác quản lý lưu lượng
  traffic matrix
  ma trận lưu lượng
  Traffic Measurement and Recording System (TMRS)
  hệ thống đo và ghi lưu lượng
  Traffic Measurement System (TMS)
  hệ thống đo lưu lượng
  Traffic Network Planning Center (TNPC)
  Trung tâm Quy hoạch Mạng lưu lượng
  traffic offered
  lưu lượng được cung cấp
  traffic offered
  lưu lượng được cung ứng
  traffic offered
  lưu lượng được đề xuất
  traffic on hand
  lưu lượng đương thời
  traffic on hand
  lưu lượng hiện tại
  Traffic Operator Position System (TOPS)
  hệ thống định vị của nhà khai thác lưu lượng
  traffic parameter
  tham số lưu lượng
  traffic pattern
  mẫu lưu lượng
  traffic routing
  định tuyến lưu lượng
  Traffic Routing Administration (TRA)
  cơ quan định tuyến lưu lượng
  traffic shaping
  thể hiện hóa lưu lượng
  Traffic Shaping (ATM) (TS)
  tạo dạng lưu lượng
  traffic supervision
  sự giám sát lưu lượng
  traffic surge
  sự tăng lưu lượng
  traffic volume
  lưu lượng giao thông
  traffic volume meter
  máy đo lưu lượng giao thông
  traffic volume observation station
  trạm quan trắc lưu lượng giao thông
  transit traffic
  lưu lượng chuyển tiếp
  transit traffic
  lưu lượng quá cảnh
  turning traffic
  lưu lượng rẽ
  waiting traffic
  lưu lượng chờ
  lưu lượng thông tin
  traffic class indication
  sự chỉ báo phân lớp lưu lượng (thông tin)
  giao thông
  air traffic
  giao thông trên không
  aircraft traffic lane
  đường giao thông hàng không
  animal-drawn traffic
  giao thông súc vật kéo
  arterial traffic
  giao thông đường trục
  automatic traffic counter
  máy đếm tự động giao thông
  automobile traffic
  giao thông đường ô tô
  automobile traffic tunnel
  hầm giao thông cho ô tô
  auxiliary traffic lane
  dải giao thông phụ
  business traffic
  giao thông di làm
  business traffic
  giao thông nhà-sở
  bypassable traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  commuter traffic
  giao thông hành chính
  commuter traffic
  giao thông theo vé tháng
  congested traffic
  giao thông ứ nghẽn
  continuous traffic
  giao thông liên tục
  continuous traffic highway
  đường giao thông liên tục
  day traffic
  giao thông ban ngày
  density of traffic
  mật độ giao thông
  direction (oftraffic)
  chiều giao thông
  direction of traffic
  chiều giao thông
  disturb the regular traffic on the line
  ảnh hưởng xấu đến giao thông trên tuyến
  existing traffic conditions
  hiện trạng giao thông
  external-external traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  external-external traffic
  sự giao thông quá cảnh
  gyratory traffic
  giao thông đường vòng
  heavy traffic
  giao thông căng thẳng
  heavy traffic
  giao thông mật độ cao
  heavy-duty traffic
  giao thông mật độ lớn
  high density of traffic
  mật độ giao thông lớn
  high-speed traffic
  giao thông cao tốc
  high-speed traffic
  giao thông tốc hành
  highway traffic
  giao thông (trên) đường bộ
  highway traffic
  giao thông trên đường bộ
  highway traffic laws
  luật giao thông đường bộ
  highway traffic map
  bản đồ giao thông đường bộ
  home-to-work traffic
  giao thông đi làm
  home-to-work traffic
  giao thông nhà-sở
  hourly traffic volume
  mật độ giao thông từng giờ
  inbound traffic
  giao thông vào
  inland traffic
  giao thông nội địa
  intensive traffic
  giao thông tập trung
  inter-floor traffic
  giao thông chiều đứng
  intermodal traffic
  giao thông liên kiểu
  interruption of traffic
  gián đoạn giao thông
  intertown traffic
  giao thông nội thị
  intrastate traffic
  giao thông giữa các nước
  joining a traffic system
  sự ghép nối một hệ giao thông
  leaving a line of traffic
  sự rời khỏi một tuyến giao thông
  leaving a traffic stream
  sự rời luồng giao thông
  local traffic
  giao thông cục bộ
  local traffic
  giao thông địa phương
  local traffic
  sự giao thông địa phương
  local traffic
  sự giao thông gần
  local traffic information
  thông tin giao thông địa phương
  long-distance traffic
  giao thông đường dài
  lowest hourly traffic
  giờ giao thông thưa thớt nhất
  main traffic artery
  hành lang giao thông chính
  merging of traffic flows
  chỗ hội lưu (các) đường giao thông
  moving traffic
  lưu lượng giao thông
  normal traffic
  giao thông thông thường
  office-hour traffic
  giao thông hành chính
  office-hour traffic
  giao thông theo vé tháng
  opposing traffic
  giao thông hai chiều
  originating traffic
  giao thông từ khởi điểm
  outbound traffic
  giao thông ra
  outbound traffic
  giao thông ra nước ngoài
  outward traffic
  giao thông ra nước ngoài
  passenger traffic
  giao thông hành khách
  peak hour traffic
  giao thông giờ cao điểm
  peak hour traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak hour traffic
  giao thông tải cực đại
  peak load traffic
  giao thông giờ cao điểm
  peak load traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak load traffic
  giao thông tải cực đại
  peak period traffic
  giao thông giờ cao điểm
  peak period traffic
  giao thông lưu lượng cực đại
  peak period traffic
  giao thông tải cực đại
  peak traffic volume
  khối lượng giao thông cực đại
  pedestrian traffic
  giao thông đi bộ
  phased traffic lights
  đèn giao thông định pha
  phased traffic lights
  đèn giao thông đồng bộ hóa
  piggyback traffic
  giao thông kèm thêm
  preparation section for traffic rearrangement
  đoạn chuẩn bị điều chỉnh giao thông
  private vehicle traffic
  giao thông phương tiện riêng
  rail traffic
  giao thông đường sắt
  railroad traffic
  giao thông đường sắt
  railway traffic
  giao thông đường sắt
  rapid traffic
  giao thông nhanh
  regional railway traffic
  giao thông đường sắt cấp vùng
  revenue-earning traffic
  giao thông thương mại
  right-hand traffic
  giao thông bên phải
  right-hand traffic
  giao thông theo hướng phải
  right-turning traffic
  giao thông rẽ phải
  river traffic
  giao thông đường sông
  road traffic
  giao thông đường bộ
  road traffic safety
  an toàn giao thông đường bộ
  road traffic sign
  biển báo giao thông đường bộ
  short-distance traffic
  giao thông địa phương
  short-haul traffic
  giao thông đường ngắn
  shuttle traffic
  giao thông con thoi
  shuttle traffic
  giao thông kiểu con thoi
  single-line traffic
  giao thông một làn xe
  site traffic
  giao thông trên công trường
  static traffic work
  công trình giao thông tĩnh
  stationary traffic
  giao thông không thay đổi
  stationary traffic
  giao thông ổn định
  stop-and-go traffic
  giao thông dừng-tiến
  straight-through traffic
  giao thông thẳng suốt
  street closed to traffic
  đường phố cấm giao thông
  street of mixed traffic
  đường phố giao thông hỗn hợp
  street traffic
  giao thông đường phố
  street traffic control light
  đèn tín hiệu (giao thông)
  structure of city traffic
  cơ cấu giao thông (đô thị)
  suburban traffic
  giao thông ngoại ô
  suburban traffic
  giao thông ngoại thành
  super high-speed traffic
  giao thông tốc độ siêu cao
  suspension of traffic
  sự ngưng dừng giao thông
  suspension of traffic
  việc ngưng dừng giao thông
  terminating traffic
  giao thông về đến đích
  through traffic
  giao thông quá cảnh
  through traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  through traffic
  sự giao thông quá cảnh
  traffic accident
  tai nạn giao thông
  traffic across mountains
  giao thông miền núi
  traffic analysis
  sự phân tích giao thông
  traffic architecture
  kiến trúc giao thông
  traffic artery
  mạch giao thông
  traffic capacity
  lưu lượng giao thông
  traffic capacity
  mật độ giao thông
  traffic center
  đầu mối giao thông
  traffic center
  trung tâm giao thông
  traffic centre
  đầu mối giao thông
  traffic centre
  trung tâm giao thông
  traffic channeling
  sự tạo luồng giao thông
  traffic characteristics
  đặc tính của giao thông (trên mạng)
  traffic circle
  bùng binh giao thông
  traffic circle
  vòng xoay giao thông
  traffic composition
  thành phần (của) chuyển động giao thông
  traffic composition
  thành phần giao thông
  traffic concentration
  sự tập trung giao thông
  traffic conditions
  điều kiện giao thông
  traffic cone
  hình nón lưu lượng (giao thông)
  traffic congestion
  sự nghẽn giao thông
  traffic congestion
  sự tắc giao thông
  traffic congestion
  sự tắc nghẽn giao thông
  traffic congestion
  tắc nghẽn giao thông
  traffic congestion
  tắc nghẽn giao thông (trên mạng)
  traffic control
  điều khiển giao thông (trên mạng)
  traffic control
  sự điều hòa giao thông
  traffic control
  sự điều khiển giao thông
  traffic control device
  thiết bị điều khiển giao thông
  traffic control program
  chương trình điều khiển giao thông
  traffic control programme
  chương trình điều khiển giao thông
  traffic controller
  kiểm soát viên giao thông
  traffic count
  sự kiểm kê giao thông
  traffic cut
  sự giảm giao thông
  traffic data
  dữ liệu giao thông
  traffic demand
  nhu cầu giao thông
  traffic density
  mật độ giao thông
  traffic diagram
  lược đồ giao thông
  traffic directional distribution
  phân luồng giao thông
  traffic distribution
  phân chia giao thông
  traffic divergence
  sự phân luồng giao thông
  traffic engineering
  kỹ nghệ giao thông (trên mạng)
  traffic engineering
  kỹ thuật giao thông
  traffic flow
  lưu lượng giao thông
  traffic flow
  dòng giao thông (trên mạng)
  traffic flow
  luồng giao thông
  traffic flow confidentiality
  sự tin cẩn của dòng giao thông (trên mạng)
  traffic flow diagram
  giản đồ luồng giao thông
  traffic forecast
  dự báo giao thông
  traffic forecasting
  dự báo giao thông
  traffic generation
  sự phát sinh giao thông
  traffic information identification signal
  sự ách tắc giao thông
  traffic information identification signal
  sự tắc nghẽn giao thông
  traffic inland
  đảo phân cách giao thông
  traffic intensity
  cường độ giao thông
  traffic intersection
  ngã tư giao thông
  traffic intersection
  nút giao thông lập thể (tránh giao cắt)
  traffic island
  đảo giao thông
  traffic island
  đảo phân dòng (giao thông)
  traffic jam
  ách tắc giao thông
  traffic jam
  sự nghẽn giao thông
  traffic jam
  sự tắc giao thông
  traffic jam
  sự tắc nghẽn giao thông
  traffic jam
  sự ùn tắc giao thông
  traffic lane
  dải giao thông
  traffic lane
  làn giao thông
  traffic light
  đèn giao thông
  traffic light
  đèn tín hiệu giao thông
  traffic lights
  đèn hiệu giao thông
  traffic lights or traffic signals
  đèn giao thông
  traffic lights platform bracket
  bệ đèn hiệu giao thông
  traffic line
  đường vạch chỉ dẫn giao thông (trên mặt đường)
  traffic line marking machine
  máy vạch đường chỉ dẫn giao thông
  traffic load
  tải trọng giao thông
  traffic management
  quản lý giao thông (trên mạng)
  traffic management
  sự quản lý giao thông
  traffic network
  mạng lưới giao thông
  traffic node
  đầu mối giao thông
  traffic noise index
  chỉ số ồn giao thông
  traffic organization
  sự tổ chức (giao thông, vận tải)
  traffic parameter
  tham số giao thông
  traffic planning
  sự quy hoạch giao thông
  traffic police
  cảnh sát giao thông
  traffic problem
  bài toán giao thông
  traffic radio transmitter
  máy phát vô tuyến giao thông
  traffic rearrangement road section
  đoạn đường điều chỉnh giao thông
  traffic recorder
  dụng cụ ghi giao thông
  traffic region
  khu vực giao thông
  traffic regulation
  luật lệ giao thông
  traffic regulation
  qui tắc giao thông
  traffic regulation
  quy chế giao thông
  traffic regulation
  sự điều khiển giao thông
  traffic regulations
  quy tắc giao thông
  traffic restraint area
  vùng hạn chế giao thông
  traffic rotary
  bùng binh giao thông
  traffic roundabout
  bùng binh giao thông
  traffic safety
  sự an toàn giao thông
  traffic schedule
  sự quy hoạch giao thông
  traffic separation scheme
  sơ đồ phân chia luồng giao thông (đạo hàng)
  traffic sign
  bảng báo hiệu giao thông
  traffic sign
  ký hiệu giao thông
  traffic signal
  tín hiệu giao thông
  traffic signal program
  chương trình tín hiệu giao thông
  traffic signal programme
  chương trình tín hiệu giao thông
  traffic simulator
  bộ mô phỏng giao thông
  traffic situation
  tình trạng giao thông
  traffic speed
  tốc độ giao thông (trong đô thị)
  traffic stream
  dòng giao thông
  traffic stream
  luồng giao thông
  traffic structure
  công trình giao thông
  traffic stud
  đinh hướng dẫn giao thông
  traffic surveillance
  sự giám sát giao thông
  traffic survey
  điều tra giao thông
  traffic survey
  sự điều tra giao thông
  traffic survey
  sự thanh tra giao thông
  traffic tunnel
  hầm giao thông
  traffic type
  kiểu giao thông (trên mạng)
  traffic violation
  sự vi phạm giao thông
  traffic volume
  lưu lượng giao thông
  traffic volume
  khối lượng giao thông
  traffic volume
  mật độ giao thông
  traffic volume meter
  máy đo lưu lượng giao thông
  traffic volume observation station
  trạm quan trắc lưu lượng giao thông
  traffic way
  đường giao thông
  traffic work
  công trình giao thông
  transport traffic
  giao thông vận tải
  two-lane traffic
  giao thông hai làn xe
  ultrahigh speed traffic
  giao thông tốc độ siêu cao
  uninterrupted traffic highway
  đường giao thông liên tục
  urban traffic
  giao thông đô thị
  urban traffic
  giao thông thành phố
  urban traffic safety
  an toàn giao thông đô thị
  user traffic
  giao thông người dùng
  sự giao thông
  bypassable traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  external-external traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  external-external traffic
  sự giao thông quá cảnh
  local traffic
  sự giao thông địa phương
  local traffic
  sự giao thông gần
  through traffic
  sự giao thông chuyển tiếp
  through traffic
  sự giao thông quá cảnh
  sự lưu thông
  air traffic
  sự lưu thông không khí
  sự vận chuyển
  freight traffic
  sự vận chuyển hàng hóa
  goods traffic
  sự vận chuyển hàng hóa
  part-load traffic
  sự vận chuyển hàng kiện

  Kinh tế

  giao dịch
  giao thông
  air traffic
  giao thông đường không
  air traffic hub
  trung tâm giao thông hàng không
  automated en-route air traffic control
  tự động hóa kiểm soát giao thông đường không
  traffic accident
  tai nạn giao thông
  traffic and accident loss
  tổn thất giao thông và tai nạn (trong bảo hiểm)
  Traffic conference Areas
  các vùng thương nghị giao thông
  traffic control
  sự kiểm soát giao thông
  traffic department
  phòng giao thông
  traffic safety facilities
  thiết bị an toàn giao thông
  traffic signs and marks
  các dấu hiệu giao thông
  traffic warden
  người giám sát giao thông trong thành phố
  waterborne traffic
  giao thông trên nước
  sự buôn bán
  shop traffic
  sự buôn bán trong cửa hàng
  sự buôn bán bất chính
  sự chuyên chở
  container traffic
  sự chuyên chở bằng công -ten-nơ
  direct traffic
  sự chuyên chở thẳng (không ghé dọc đường)
  sự đi lại
  sự giao thông
  sự vận chuyển
  perishable traffic
  sự vận chuyên các sản phẩm mau hỏng
  vận tải
  việc buôn bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X