• /'dreinidʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rút nước, sự tháo nước, sự tiêu nước
  Hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh, hệ thống mương máng
  (y học) sự dẫn lưu
  Nước thoát đi (qua cống rãnh...); nước tiêu (qua hệ thống mương máng...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mạng sông

  Xây dựng

  sự rút nước

  Y học

  sự dẫn lưu

  Kỹ thuật chung

  nước thoát đi
  nước tiêu
  mạng lưới sông
  sự hút nước
  sự tháo nước
  seepage water drainage
  sự tháo nước rỉ thấm
  sự thoát nước

  Giải thích EN: The process of draining, or a system for carrying out this process. Used to form various compounds, such as drainage ditch, drainage canal.

  Giải thích VN: Quá trình rút nước hoặc hệ thống thực hiện quá trình này, từ đó có những từ ghép như: rãnh thoát nước, kênh thoát nước.

  cockpit drainage
  sự thoát nước buồng lái
  drainage by well points
  sự thoát nước bằng hệ giếng
  furrow drainage
  sự thoát nước theo luống
  interior rain-water drainage
  sự thoát nước mưa (trong nhà)
  internal drainage
  sự thoát nước bên trong
  road drainage
  sự thoát nước mặt đường
  surface drainage
  sự thoát nước bề mặt
  surface drainage
  sự thoát nước trên mặt
  town drainage
  sự thoát nước thành phố
  vertical drainage
  sự thoát nước thẳng đứng
  sự tiêu nước
  artificial drainage
  sự tiêu nước nhân tạo
  bog drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  drainage by open channel
  sự tiêu nước bằng kênh hở
  gravity drainage
  sự tiêu nước tự chảy
  gutter drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  natural drainage
  sự tiêu nước tự nhiên
  pump drainage
  sự tiêu nước bằng bơm
  rill drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  salt drainage
  sự tiêu nước mặn
  seepage water drainage
  sự tiêu nước thấm
  slope drainage
  sự tiêu nước ở taluy
  soil drainage
  sự tiêu nước cho đất
  storm drainage
  sự tiêu nước mưa rào
  subsurface drainage
  sự tiêu nước ngầm
  surface drainage
  sự tiêu nước mặt
  swamp drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  under drainage
  sự tiêu nước ở đáy
  underground drainage
  sự tiêu nước ngầm
  vertical drainage
  sự tiêu nước thẳng đứng
  thoát nước
  accumulation diagram of drainage area
  biểu đồ tích lũy diện tích thoát nước
  clay drainage tile
  ống thoát nước bằng đất sét
  cockpit drainage
  sự thoát nước buồng lái
  common drainage system
  hệ thống thoát nước chung
  conversed drainage
  hệ thống thoát nước kín
  depth (ofdrainage)
  độ sâu thoát nước
  drainage adit
  đường thoát nước
  drainage area
  vùng thoát nước
  drainage basin
  bồn thoát nước
  drainage basin
  vùng thoát nước
  drainage by well points
  sự thoát nước bằng hệ giếng
  drainage channel
  kênh thoát nước
  drainage channel
  mương thoát nước
  drainage channel
  rãnh thoát nước
  drainage coefficient
  hệ số thoát nước
  drainage coil
  lõi thoát nước
  drainage culvert
  đường ống thoát nước
  drainage ditch
  rãnh thoát nước
  drainage facilities
  thiết bị thoát nước
  drainage factor
  khả năng thoát nước
  drainage ground base
  nền đất thoát nước
  drainage layer
  lớp thoát nước
  drainage layer
  tầng thoát nước
  drainage mattress
  tầng đệm thoát nước
  drainage network
  mạng lưới thoát nước
  drainage of track formation
  việc thoát nước của nền đường
  drainage opening
  lỗ thoát nước
  drainage pattern
  mô hình thoát nước
  drainage pipe outlet
  ống thoát nước hở
  drainage pipeline
  đường ống thoát nước
  drainage pipes and fittings
  lắp đặt đường ống thoát nước
  drainage pit
  rãnh thoát nước
  drainage property
  tính năng thoát nước
  drainage pump
  bơm làm thoát nước
  drainage scheme
  sơ đồ thoát nước
  drainage structure
  cấu trúc thoát nước
  drainage system
  hệ thống thoát nước
  drainage terrace
  bậc dốc thoát nước
  drainage terrace
  thềm dốc thoát nước
  drainage trough
  máng thoát nước
  drainage tunnel
  đường hầm thoát nước
  drainage work
  công tác thoát nước
  drainage-tube
  ống thoát nước
  electric drainage
  thoát nước bằng điện
  furrow drainage
  sự thoát nước theo luống
  interior drainage
  hệ thống thoát nước trong
  interior rain-water drainage
  sự thoát nước mưa (trong nhà)
  interior rain-water drainage system
  hệ thống thoát nước mưa trong nhà
  internal drainage
  sự thoát nước bên trong
  internal drainage system
  hệ thống thoát nước nội địa
  land drainage
  thoát nước đầm lầy
  landscape subsoil drainage
  thoát nước ngầm cho cảnh quan
  longitudinal drainage
  thoát nước dọc
  pipeless drainage system
  hệ thống thoát nước không (có) ống
  Plumbing and Drainage
  đường ống cấp và thoát nước
  plumbing and drainage
  lắp đường ống thoát nước
  radial drainage pattern
  mô hình thoát nước tỏa tia
  radial drainage pattern
  mô hình thoát nước xuyên tâm
  rain - water drainage
  máng thoát nước mưa
  rain - water drainage standpipe
  máng thoát nước mưa
  rainwater drainage
  ống thoát nước mưa
  real working drainage area
  diện tích thoát nước dưới cầu
  road drainage
  sự thoát nước mặt đường
  sanitary drainage system
  hệ thống thoát nước vệ sinh
  storm-water drainage
  rãnh thoát nước mưa
  storm-water drainage system
  hệ thống thoát nước mưa
  stray current drainage system for pipeline
  thiết bị đường ống thoát nước
  surface drainage
  sự thoát nước bề mặt
  surface drainage
  sự thoát nước trên mặt
  town drainage
  sự thoát nước thành phố
  town drainage main
  cống thoát nước thành phố
  town storm-water drainage system
  đường thoát nước mưa thành phố
  town storm-water drainage system
  ống thoát nước mưa thành phố
  transverse drainage of the roadway
  thoát nước ngang đường ô tô
  vertical drainage
  sự thoát nước thẳng đứng
  water drainage
  sự thoát nước
  water-drainage pipe laid over road
  ống thoát nước qua đường
  tiêu nước
  artificial drainage
  sự tiêu nước nhân tạo
  bog drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  by-the-way drainage
  rãnh tiêu nước dọc đường
  central drainage system
  ống tiêu nước trung tâm
  ceramic drainage
  rãnh tiêu nước bằng gốm
  ceramic drainage
  rãnh tiêu nước bằng sành
  closed drainage
  rãnh tiêu nước kín
  depth of drainage
  chiều sâu tiêu nước
  depth of drainage
  độ sâu tiêu nước
  drainage area
  bồn tiêu nước
  drainage area
  diện tích tiêu nước
  drainage area
  vùng tiêu nước
  drainage basin
  bồn tiêu nước
  drainage basin
  lưu vực tiêu nước
  drainage basin
  diện tích tiêu nước
  drainage basin
  vùng tiêu nước
  drainage blanket
  đệm tiêu nước
  drainage blanket
  thảm tiêu nước
  drainage by open channel
  sự tiêu nước bằng kênh hở
  drainage canal
  kênh tiêu nước
  drainage cannal
  kênh tiêu nước
  drainage channel
  kênh tiêu nước
  drainage channel
  rãnh tiêu nước
  drainage coefficient
  hệ số tiêu nước
  drainage culvert
  đường ống tiêu nước
  drainage ditch
  mương tiêu nước
  drainage duct
  ống tiêu nước
  drainage facilities
  thiết bị tiêu nước
  drainage facility
  thiết bị tiêu nước
  drainage factor
  khả năng tiêu nước
  drainage field
  ruộng tiêu nước
  drainage gallery
  hầm tiêu nước
  drainage gallery
  hành lang tiêu nước
  drainage layer
  lớp tiêu nước
  drainage line
  đường tiêu nước
  drainage main
  kênh tiêu nước chính
  drainage map
  bản đồ tiêu nước
  drainage mattress
  thảm tiêu nước
  drainage modulus
  hệ số tiêu nước
  drainage modulus
  môđun tiêu nước
  drainage net
  mạng lưới tiêu nước
  drainage network
  mạng lưới tiêu nước
  drainage path
  đường tiêu nước
  drainage pipe
  ống tiêu nước
  drainage pipeline
  đường ống tiêu nước
  drainage pit
  hố tiêu nước
  drainage plant
  trạm tiêu nước
  drainage pump
  bơm tiêu (nước)
  drainage pump
  bơm tiêu nước
  drainage pump
  máy bơm tiêu nước
  drainage pumping station
  trạm bơm tiêu nước
  drainage shaft
  giếng tiêu nước
  drainage structures
  công trình tiêu nước
  drainage surface
  mặt tiêu nước
  drainage system
  hệ thống tiêu nước
  drainage tool
  dụng cụ tiêu nước
  drainage tool
  vật tiêu nước
  drainage trench
  hào tiêu nước
  drainage tunnel
  hầm tiêu nước
  drainage well
  giếng tiêu nước
  drainage works
  công tác tiêu nước
  drainage works
  công trình tiêu nước
  flat drainage
  thảm tiêu nước
  gravitational drainage
  tiêu nước trọng lực
  gravity drainage
  sự tiêu nước tự chảy
  gravity drainage
  tiêu nước trọng lực
  gutter drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  horizontal drainage
  hệ tiêu nước ngang
  horizontal drainage blanket
  thảm lọc (tiêu nước)
  longitudinal drainage
  phương pháp tiêu nước dọc
  mole drainage
  ống tiêu nước kiểu kè
  natural drainage
  sự tiêu nước tự nhiên
  open drainage ditch
  rãnh tiêu nước lộ thiên
  pump drainage
  sự tiêu nước bằng bơm
  radial drainage
  hệ tiêu nước dạng tia
  rill drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  road drainage
  rãnh tiêu nước trên đường
  rock-fill drainage
  cống tiêu nước đổ đá
  salt drainage
  sự tiêu nước mặn
  seepage water drainage
  sự tiêu nước thấm
  slope drainage
  sự tiêu nước ở taluy
  soil drainage
  sự tiêu nước cho đất
  storm drainage
  sự tiêu nước mưa rào
  subsurface drainage
  sự tiêu nước ngầm
  surface drainage
  sự tiêu nước
  surface drainage
  sự tiêu nước mặt
  swamp drainage
  sự tiêu nước đầm lầy
  tile drainage
  ống tiêu nước bằng sành
  tube drainage
  ống tiêu nước
  tube drainage
  vật tiêu nước dạng ống
  under drainage
  sự tiêu nước ở đáy
  underground drainage
  hệ thống tiêu nước ngầm
  underground drainage
  sự tiêu nước ngầm
  underground drainage
  vật tiêu nước ngầm
  vertical drainage
  sự tiêu nước thẳng đứng

  Kinh tế

  hệ thống dẫn lưu
  sự thoát đi
  sự tháo

  Địa chất

  sự thoát nước, sự tiêu nước, sự khử nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X