• /´a:ti:ʒən/

  Cơ khí & công trình

  giếng phun có áp

  Xây dựng

  có áp

  Kỹ thuật chung

  giếng phun
  artesian area
  vùng giếng phun
  artesian discharge
  lưu lượng giếng phun
  artesian discharge
  điểm lộ giếng phun
  artesian water
  nước giếng phun
  artesian well
  giếng phun (nước ngầm)
  flowing artesian well
  giếng phun nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X