• /´flouiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy
  Tính trôi chảy, tính lưu loát (văn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy
  flowing pressure
  áp suất dòng chảy
  phun
  flowing artesian well
  giếng phun nước
  flowing by heads
  phun gián đoạn
  flowing life
  thời hạn phun
  flowing well
  giếng khoan tự phun
  flowing well
  giếng phun nước
  flowing well log
  biểu đồ đo giếng tự phun
  natural flowing well
  giếng bơm phun tự nhiên
  natural flowing well
  giếng bơm tự phun
  nom flowing well
  giếng bơm không tự phun
  periodic flowing
  phun theo chu kỳ
  wild flowing
  phun tự do
  sự chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X