• /ə'ʃɔ:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trên bờ; vào bờ
  to step ashore
  bước lên bờ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trên bờ

  Kỹ thuật chung

  lên bờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adverb
  asea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X