• /ə´graund/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ

  Mắc cạn (thuyền, tàu thuỷ)
  to be (run, go) aground
  mắc cạn

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bị mắc cạn (tàu)

  Kỹ thuật chung

  trên mặt đất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  afloat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X