• Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) tiệm cận

  Kỹ thuật chung

  đường tiệm cận
  virtual asymptotic line
  đường tiệm cận ảo

  Kinh tế

  của đường tiện cận

  Cơ - Điện tử

  (adj) tiệm cận

  (adj) tiệm cận

  Địa chất

  (thuộc) đường tiệm cận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X