• Thông dụng

  Thành Ngữ

  at once
  once

  Xem thêm at

  Toán & tin

  ngay tức khắc, lập tức;

  Kỹ thuật chung

  ngay lập tức
  ngay tức khắc
  lập tức
  đồng thời, cùng một lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X