• /ə´tɔp/

  Thông dụng

  Phó từ & giới từ

  Ở đỉnh, ở chỏm

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  ở đỉnh

  Xây dựng

  ở phía trên

  Kỹ thuật chung

  ở trên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  onto , up on , upon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X