• /´ɔntu/

  Thông dụng

  Giới từ

  Như on to
  Về phía trên, lên trên
  to get onto a horse
  nhảy lên mình ngựa
  the boat was driven onto the rocks
  con thuyền bọ trôi giạt lên trên những tảng đá
  be onto sb
  theo dõi
  Thông báo, thuyết phục ai làm cái gì
  be onto sth
  thông tin, bằng chứng phát hiện được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X