• Xây dựng

  hệ số giảm yếu
  hệ số thon dần

  Kỹ thuật chung

  hệ số suy giảm
  image attenuation coefficient
  hệ số suy giảm ảnh
  linear attenuation coefficient
  hệ số suy giảm tuyến tính
  hệ số tắt dần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X