• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  phép nguyên hình
  automorphism group
  nhóm các phép nguyên hình
  sự tự đẳng cấu
  tự đẳng cấu
  anti-automorphism
  phản tự đẳng cấu
  automorphism group
  nhóm các tự đẳng cấu
  interior automorphism
  phép tự đẳng cấu trong
  involutory anti automorphism
  phản tự đẳng cấu đối hợp
  outer automorphism
  phép tự đẳng cấu ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X