• /in'teriə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở trong, ở phía trong
  Nằm xa trong đất liền, ở nội địa
  Nội, nội bộ, trong nước
  Nội tâm, riêng tư
  the interior life
  cuộc sống nội tâm

  Danh từ

  Phần trong, phía trong (phòng, nhà...)
  Đất liền nằm sâu vào trong (một nước...), nội địa
  Công việc trong nước, nội vụ
  Ministry of the Interior
  Bộ nội vụ
  Tâm hồn, nội tâm

  Chuyên ngành

  Ô tô

  nội thất xe

  Toán & tin

  phần trong
  interior of a set
  phần trong của 1 tập hợp
  interior of set
  phần trong của 1 tập hợp
  interior of set
  phần trong của một tập hợp
  relative interior
  phần trong tương hỗ
  tính trong

  Xây dựng

  nội thất
  art of interior decoration
  nghệ thuật trang trí nội thất
  finished interior
  nội thất hoàn thiện
  interior architecture
  kiến trúc nội thất
  interior decoration
  kiến trúc nội thất
  interior decoration
  trang trí nội thất
  interior design
  thiết kế kiểu nội thất
  interior design
  thiết kế nội thất
  interior designer
  người thiết kế nội thất
  interior finish
  sự hoàn thiện nội thất
  interior fittings
  trang bị nội thất
  interior landscape
  cảnh quan nội thất
  interior work
  kết cấu nội thất
  thuộc bên trong

  Giải thích EN: The inside part of a building.

  Giải thích VN: Phần bên trong của một tòa nhà.

  interior dimension
  kích thước bên trong

  Điện lạnh

  phần bên trong
  interior of the star
  phần bên trong của sao

  Kỹ thuật chung

  bên trong
  glazed interior tile
  gạch men ốp tường bên trong
  interior bridge support
  trụ cầu bên trong
  interior coating
  lớp phủ bên trong
  interior coating
  lớp sơn bên trong
  interior decorating
  trang trí bên trong
  interior dimension
  kích thước bên trong
  interior divisor
  ước số bên trong
  interior finishing
  sự hoàn thiện bên trong
  interior fittings
  thiết bị bên trong
  interior lining
  lát ván bên trong
  interior lining
  lớp lót bên trong
  interior noise level
  mức ồn bên trong xe
  interior of the star
  phần bên trong của sao
  interior plubing system
  hệ thống chỉ bên trong
  interior plumbing system
  hệ thống chỉ bên trong
  interior space
  không gian bên trong
  interior style
  kiểu dáng bên trong
  interior temperature
  nhiệt độ bên trong
  interior water supply system
  hệ thống thoát nước bên trong
  interior [internal] temperature
  nhiệt độ bên trong
  solid interior style
  kiểu đặc bên trong
  trong nhà

  Giải thích EN: Of, relating to, or designed for use inside. Thus, interior lighting, interior paint.of, relating to, or designed for use inside. Thus, interior lighting, interior paint..

  Giải thích VN: Thuộc, có liên quan đến hoặc được thiết kế để sử dụng trong nhà. Do đó ta có ánh sáng trong nhà, sơn trong nhà.

  interior chimney
  ống khói trong nhà
  interior climate
  khí hậu trong nhà
  interior column
  cột phía trong nhà
  interior door
  cửa trong nhà
  interior hung scaffold
  giàn giáo treo trong nhà
  interior lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  interior rain-water drainage
  sự thoát nước mưa (trong nhà)
  interior rain-water drainage system
  hệ thống thoát nước mưa trong nhà
  interior stairs
  cầu thang trong nhà
  interior temperature
  nhiệt độ trong nhà
  interior wall
  tường trong nhà
  interior wiring
  đường dây điện trong nhà
  interior zone
  khu vực phía trong nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X