• /´bæk¸speis/

  Thông dụng

  Động từ

  Chuyển cần máy chữ ngược lại một hoặc nhiều khoảng, bằng cách bấm vào một phím đặc biệt dành cho việc này

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự dịch lùi

  Kỹ thuật chung

  lùi bước
  phím lùi
  backspace character (BS)
  ký tự phím lùi
  UBS (unitbackspace character)
  ký tự phím lùi đơn vị
  unit backspace character (UBC)
  ký tự (phím) lùi đơn vị
  sự quay ngược

  Kinh tế

  phím xóa lùi (bên trái)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X