• / 'beikəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò bánh mì
  Hiệu bánh mì
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nướng bánh mì

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nhà máy bánh mì

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lò bánh mì

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hiệu bánh mỳ
  sự nướng bánh mỳ

  Nguồn khác

  • bakery : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X