• /pi:/

  Thông dụng

  Danh từ ( P, p)

  ( số nhiều) P's, p's
  Chữ thứ mười sáu trong bảng chữ cái tiếng Anh
  Vật hình P
  mind your P's and Q's
  hãy cư xử nói năng đứng đắn, hãy xử sự đứng đắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X