• /´ba:giniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mặc cả, sự thương lượng mua bán
  bargaining counter
  lợi thế đặc biệt để thắng một đối thủ
  bargaining position
  vị thế thuận lợi hoặc bất lợi có được khi thương lượng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hợp đồng
  bargaining problem
  bài toán hợp đồng

  Kinh tế

  đàm phán chủ-thợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X