• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác bargeman

  Danh từ

  Người chở sà lan
  Thành viên của một đoàn thủy thủ xà lan
  Người thô lỗ, người lỗ mãng
  lucky bargee

  Xem lucky

  to swear like a bargee
  chửi rủa xoen xoét, chửi rủa tục tằn

  Kỹ thuật chung

  người coi sà lan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X