• /sweə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời thề
  Lời nguyền rủa, câu chửi rủa

  Nội động từ

  Rủa, chửi, nguyền rủa
  Chính thức hứa rằng đó là sự thật
  to swear an accusation/charge against somebody
  thề rằng lời buộc tội ai là đúng sự thật

  Ngoại động từ .swore; .sworn

  Thề; hứa, nói (một cách nghiêm túc, dứt khoác, trịnh trọng)
  Bắt thề; làm cho ai hứa, làm cho ai tuyên bố trịnh trọng về (cái gì)
  they have sworn (an oath of) allegiance to the crown
  họ đã thề trung thành với nhà vua
  Viện ( ai/cái gì) ra để thề
  ( + off) (thông tục) thề bỏ, thề chừa (tật xấu..)
  ( + to) (thông tục) nói dứt khoát rằng cái gì là sự thật

  Cấu trúc từ=

  to swear at
  nguyền rủa (ai)
  to swear by
  (thông tục) tỏ ra tin, tỏ ra tín nhiệm
  Đưa ra (để làm thí dụ)
  Viện (ai, thần thánh...) để thề
  to swear by Jupiter; to swear by all Gods
  thề có trời
  to swear off
  thề bỏ, thề chừa (rượu...)
  swear blind
  (thông tục) nói dứt khoát
  swear like a trooper
  nói tục, chửi thề
  swear somebody to secrecy
  bắt ai hứa giữ một bí mật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X